ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (2024)

เพิ่มชื่อเรื่อง

เพิ่มชื่อเรื่อง

เพิ่มชื่อเรื่อง

ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (1)

เพิ่มชื่อเรื่อง

ข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม...

ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (2)

เพิ่มชื่อเรื่อง

เพิ่มข้อความย่อหน้า คลิก "แก้ไขข้อความ" เพื่อปรับแต่งธีมนี้ทั่วทั้งไซต์ของคุณ คุณสามารถอัปเดตและนำธีมข้อความมาใช้ซ้ำได้

อ่านเพิ่มเติม...

ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (3)

เพิ่มชื่อเรื่อง

เพิ่มข้อความย่อหน้า คลิก "แก้ไขข้อความ" เพื่อปรับแต่งธีมนี้ทั่วทั้งไซต์ของคุณ คุณสามารถอัปเดตและนำธีมข้อความมาใช้ซ้ำได้

อ่านเพิ่มเติม...

Whitaker-Myers Wealth Managers เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ ก.ล.ต. ข้อมูลที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและมีไว้สำหรับผู้ชมในวงกว้าง ข้อมูลนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเสนอหรือการชักชวนให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่มีการรับประกัน Whitaker-Myers Wealth Managers เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการตลาดนี้ไม่รวมถึงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริการ การลงทุน หรือประสบการณ์ของลูกค้า Whitaker-Myers Wealth Managers มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าเนื้อหาจะไม่ก่อให้เกิดความหมายอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของที่ปรึกษา การลงทุน หรือประสบการณ์ของลูกค้า โปรดดู ADV Part 2A ของบริษัทสำหรับการเปิดเผยความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ

ไม่ควรยึดถือผลการปฏิบัติงานในอดีตของคำแนะนำการลงทุนโดยเฉพาะโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างของเหตุการณ์ในตลาด ลักษณะและช่วงเวลาของการลงทุน และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องของการลงทุน Whitaker-Myers Wealth Managers นำเสนอข้อมูลอย่างยุติธรรมและสมดุล

ลิขสิทธิ์ (c) 2023 Clearnomics, Inc. และ Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. สงวนลิขสิทธิ์. ข้อมูลในที่นี้ได้มาจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่จำเป็นต้องครบถ้วนและไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ ไม่มีการรับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความถูกต้องของข้อมูลและความคิดเห็นที่มีอยู่ในที่นี้ มุมมองและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายงานทั้งหมดโพสต์บนหรือผ่านทางwww.clearnomics.comหรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการในเครือใด ๆ ที่ออกโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการเฉพาะของผู้รับรายใดรายหนึ่ง และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการชักชวนหรือข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเป็นแนวทางสู่ผลลัพธ์ในอนาคต ปัจจัยพื้นฐานและรายได้ของบริษัทอาจถูกกล่าวถึงเป็นครั้งคราว แต่ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นของบริษัท การคาดการณ์ การคาดการณ์ และการประมาณการสำหรับตลาดใดๆ และทั้งหมดไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ใดๆ รวมถึงกองทุนรวม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือตราสารใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในรายงานนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Clearnomics, Inc. และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่า การทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้วัสดุอื่น ๆ จาก Clearnomics, Inc. จะถือเป็นการละเมิดโดยเจตนาของลิขสิทธิ์นี้และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว Clearnomics, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการปิดกั้นการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือติดตามการใช้งานดังกล่าว ผ่านทางเทคโนโลยีการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน หรือจะคิดขึ้นภายหลัง Clearnomics, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การเยียวยาทางอาญาและทางแพ่งสำหรับการละเมิดสิทธิของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (4)โลแกน ดูป
  • 4 พฤษภาคม 2022
  • อ่าน 4 นาที

อัปเดต:26 มิ.ย. 2023

ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (5)

ก่อนที่เราจะเริ่มแยกแต่ละกองทุนจากสี่กองทุนที่ Dave Ramsey แนะนำ เราจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกำหนดที่สำคัญบางประการก่อน

การลงทุนที่ผู้คนรวบรวมเงินเข้าด้วยกันเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น หุ้นและพันธบัตร กองทุนเหล่านี้ได้รับการจัดการโดยผู้จัดการเงินมืออาชีพที่จัดสรรทรัพย์สินของกองทุนและพยายามเพิ่มเงินทุนภายในการลงทุน

นี่คือขนาดของบริษัทที่กองทุนรวมของคุณหรือคุณอาจลงทุนเป็นรายบุคคล ขนาดนี้กำหนดโดยการนำจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคูณด้วยราคาหุ้นปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากบริษัทมีหุ้น 20 ล้านหุ้นที่ราคา 50 ดอลลาร์ต่อหุ้น บริษัทจะมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1 พันล้านดอลลาร์ บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันในแง่ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคือ Apple ซึ่งมีมูลค่าตลาดเกือบ 3 ล้านล้านดอลลาร์

การเจริญเติบโต

ในโลกของการลงทุน กองทุนเหล่านี้คือกองทุน Large Cap Growth บริษัทที่อยู่ในกองทุนประเภทนี้มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ลักษณะทั่วไปของบริษัทที่อยู่ในกองทุนประเภทนี้คือ 1. ความโปร่งใสของบริษัท; สถานะทางการเงินของบริษัทโดยทั่วไปจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและค้นหาได้ง่าย 2. มีเสถียรภาพ; โดยทั่วไปแล้ว บริษัทเหล่านี้จะถูกมองว่ามีความมั่นคง และโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการเติบโตในระดับเดียวกับที่บริษัทขนาดเล็กสามารถทำได้ 3. บริษัทเหล่านี้มักจะไม่เสนอเงินปันผล แต่พวกเขาลงทุนการเติบโตกลับเข้าไปในบริษัทแทน เพื่อช่วยพัฒนาและขยายบริการ เกณฑ์มาตรฐานดัชนีทั่วไปสำหรับกองทุน Large Cap Growth Funds คือการเติบโตของ Russell 1000

การเติบโตและรายได้

ในโลกของการลงทุน การเติบโตและรายได้ถือเป็นกองทุนที่มีมูลค่าสูง บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงซึ่งแทนที่จะลงทุนการเติบโตใหม่อีกครั้ง พวกเขาจะเสนอเงินปันผลให้กับนักลงทุน บริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่เติบโตช้า ซึ่งเสริมการเติบโตที่ช้าลงด้วยส่วนแบ่งผลกำไร ดังนั้นเงินปันผลและมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 10 พันล้านดอลลาร์หรือมากกว่า เกณฑ์มาตรฐานดัชนีทั่วไปสำหรับมูลค่าหมวกขนาดใหญ่คือมูลค่า Russell 1000

การเติบโตแบบก้าวกระโดด

ในโลกของการลงทุน ได้แก่ Mid และ Small Cap Funds

 • บริษัทที่อยู่ใน Mid Cap Fund มีมูลค่าตลาด 2-10 พันล้านดอลลาร์ บริษัทขนาดกลางมักเสนอศักยภาพในการเติบโตแก่นักลงทุนมากกว่ากองทุนขนาดใหญ่ และมีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนขนาดเล็ก เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปสำหรับบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Mid Cap Fund คือ S&P 400

  • นอกจากนี้ Mid Cap Funds ยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย การเติบโตของ Mid Cap และมูลค่า Mid Cap ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นด้วยกองทุนขนาดใหญ่ Mid Cap Growth Funds จะลงทุนในหุ้นที่เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วกว่าโดยมีมูลค่าตลาดระหว่าง 2-10 พันล้านดอลลาร์ Mid Cap Value Funds จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่โดยปกติจะเติบโตช้ากว่า แต่แบ่งปันผลกำไรให้กับคุณนักลงทุนผ่านการจ่ายเงินปันผล ในพื้นที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเดียวกันที่ 2-10 พันล้านดอลลาร์

 • บริษัทภายใน Small Cap Fund มีมูลค่าตลาด 300 ล้าน - 2 พันล้านดอลลาร์ กองทุนเหล่านี้กำลังมองหาบริษัทใหม่หรือบริษัทที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทขนาดเล็กช่วยให้นักลงทุนมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี แต่ก็มีความผันผวนมากกว่าบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปสำหรับบริษัทที่อยู่ใน Small Cap Fund คือ Russell 2000

  • นอกจากนี้ Small Cap Funds ยังแบ่งได้เป็น 2 ประเภทย่อย การเติบโตของ Cap ขนาดเล็กและมูลค่า Cap ขนาดเล็ก ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นกับกองทุน Large Cap แล้ว Small Cap Growth Funds จะลงทุนในหุ้นที่เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วกว่าโดยมีมูลค่าตลาดระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านดอลลาร์ Small Cap Value Funds จะลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เติบโตช้ากว่าโดยทั่วไป แต่แบ่งปันผลกำไรให้กับคุณนักลงทุนผ่านการจ่ายเงินปันผล ในพื้นที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเดียวกันที่ 300 ล้าน - 2 พันล้านดอลลาร์

ระหว่างประเทศ

ในโลกของการลงทุน บริษัทเหล่านี้อยู่นอกสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งได้เป็นสองประเภท ตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่

 • ตลาดที่พัฒนาแล้ว: บริษัทที่อยู่ในตลาดที่พัฒนาแล้วมักเป็นประเทศที่จัดตั้งขึ้นและเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง (โลกที่หนึ่ง) ทั่วไปที่ไม่ใช่ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลาดที่พัฒนาแล้ว ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และเยอรมนี ตลาดที่พัฒนาแล้วมักจะมีสถานะทางการเมืองและการเงินที่มั่นคงกว่า และสามารถเข้าถึงเงินลงทุนของคุณได้ง่าย เกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของกองทุนภายในตลาดที่พัฒนาแล้วคือดัชนี MSCI EAFE

 • ตลาดเกิดใหม่: บริษัทที่ตั้งอยู่ในตลาดเกิดใหม่ถือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้วเต็มที่ ตลาดเหล่านี้มักจะหาเงินเข้าออกได้ยากกว่า และอาจมีความผันผวนทางการเมืองสูง ประเทศที่มีตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ อินเดีย บราซิล และจีน ดัชนีทั่วไปที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกองทุนภายในตลาดเกิดใหม่คือดัชนี MSCI Emerging Markets

 • Global Funds (กองทุนโลก): เป็นกองทุนที่ลงทุนในบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ทุกที่ในโลก ซึ่งแน่นอนว่ารวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วย กองทุนระดับโลกพยายามค้นหาการลงทุนที่ดีที่สุดทั่วโลก ดัชนีทั่วไปที่ใช้ในการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนภายใน Global Fund คือ Vanguard Total World Stock Index Fund

  • เป็นสิ่งสำคัญในการพูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณ เพื่อถามว่าทำไมพวกเขาถึงจัดคุณไว้ในกองทุนโลกหรือกองทุนโลกเทียบกับกองทุนระหว่างประเทศ “ทำไมคุณถึงถามเรื่องนี้ล่ะ” เนื่องจากกองทุนระดับโลกเหล่านี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากปีที่ดีสำหรับตลาดต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน Global Funds ยังลดความหลากหลายในพอร์ตการลงทุนของคุณเนื่องจากสามารถลงทุนได้ประมาณ 50% ของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทอเมริกัน ซึ่งจริงๆ แล้วคือสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่แล้วในหมวดหมู่การเติบโต การเติบโตและรายได้ และการเติบโตเชิงรุก หากตลาดอเมริกามีปีที่ยากลำบาก 87.5% ของพอร์ตการลงทุนของคุณก็มีความเสี่ยงต่อตลาดอเมริกา เนื่องจากที่ปรึกษาของคุณใช้กองทุนระดับโลกซึ่งต่างจากกองทุนต่างประเทศที่แท้จริง เทียบกับ 75% ตามที่ Dave Ramsey แนะนำ

  • แนวทางปฏิบัติที่ทำให้เข้าใจผิดอีกประการหนึ่งคือเมื่อที่ปรึกษาใช้ผลตอบแทนจากกองทุนโลกและเปรียบเทียบกับกองทุนระหว่างประเทศที่แท้จริง พวกเขาเป็นสองตลาดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งมีการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรม

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนสี่ประเภทที่ Dave Ramsey แนะนำ โปรดติดต่อหนึ่งในกองทุนของเราสมาร์ทเวสเตอร์ โปรวันนี้!

 • การลงทุนในตลาดหุ้น

31 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Roth Conversions และหากเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ

1

ปัญญาประดิษฐ์ในการลงทุน

การชดเชยเวลาที่เสียไป - ให้ทุนสนับสนุน IRA ในปี 2023

Whitaker-Myers Wealth Managers เป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนกับ ก.ล.ต. ข้อมูลที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นและมีไว้สำหรับผู้ชมในวงกว้าง ข้อมูลนี้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการเสนอหรือการชักชวนให้ขายหรือซื้อหลักทรัพย์ การลงทุน หรือกลยุทธ์การลงทุนใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง การลงทุนมีความเสี่ยงและไม่มีการรับประกัน Whitaker-Myers Wealth Managers เชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าการตลาดนี้ไม่รวมถึงข้อความที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หรือการละเว้นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริการ การลงทุน หรือประสบการณ์ของลูกค้า Whitaker-Myers Wealth Managers มีความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่าเนื้อหาจะไม่ก่อให้เกิดความหมายอันเป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบริการของที่ปรึกษา การลงทุน หรือประสบการณ์ของลูกค้า โปรดดู ADV Part 2A ของบริษัทสำหรับการเปิดเผยความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ

ไม่ควรยึดถือผลการปฏิบัติงานในอดีตของคำแนะนำการลงทุนโดยเฉพาะโดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บางอย่างของเหตุการณ์ในตลาด ลักษณะและช่วงเวลาของการลงทุน และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องของการลงทุน Whitaker-Myers Wealth Managers นำเสนอข้อมูลอย่างยุติธรรมและสมดุล

ลิขสิทธิ์ (c) 2023 Clearnomics, Inc. และ Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. สงวนลิขสิทธิ์. ข้อมูลในที่นี้ได้มาจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ไม่จำเป็นต้องครบถ้วนและไม่สามารถรับประกันความถูกต้องได้ ไม่มีการรับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือความถูกต้องของข้อมูลและความคิดเห็นที่มีอยู่ในที่นี้ มุมมองและข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รายงานทั้งหมดโพสต์บนหรือผ่านทางwww.clearnomics.comหรือเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการในเครือใด ๆ ที่ออกโดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการเฉพาะของผู้รับรายใดรายหนึ่ง และจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการชักชวนหรือข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ ประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่จำเป็นต้องเป็นแนวทางสู่ผลลัพธ์ในอนาคต ปัจจัยพื้นฐานและรายได้ของบริษัทอาจถูกกล่าวถึงเป็นครั้งคราว แต่ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือหุ้นของบริษัท การคาดการณ์ การคาดการณ์ และการประมาณการสำหรับตลาดใดๆ และทั้งหมดไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อ ขาย หรือถือครองหลักทรัพย์ใดๆ รวมถึงกองทุนรวม สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน หรือตราสารใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในรายงานนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ Clearnomics, Inc. และถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันมีค่า การทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้วัสดุอื่น ๆ จาก Clearnomics, Inc. จะถือเป็นการละเมิดโดยเจตนาของลิขสิทธิ์นี้และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว Clearnomics, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดยชัดแจ้งที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการปิดกั้นการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือติดตามการใช้งานดังกล่าว ผ่านทางเทคโนโลยีการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการทางกฎหมายอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน หรือจะคิดขึ้นภายหลัง Clearnomics, Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การเยียวยาทางอาญาและทางแพ่งสำหรับการละเมิดสิทธิของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทำความเข้าใจการลงทุน 4 ประเภทของ DAVE RAMSEY (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanael Baumbach

Last Updated:

Views: 5894

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanael Baumbach

Birthday: 1998-12-02

Address: Apt. 829 751 Glover View, West Orlando, IN 22436

Phone: +901025288581

Job: Internal IT Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Motor sports, Flying, Skiing, Hooping, Lego building, Ice skating

Introduction: My name is Nathanael Baumbach, I am a fantastic, nice, victorious, brave, healthy, cute, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.